E
R
X
O
T
T
EXORT

9. April 1940

Tom på lager – Ta kontakt.

JUBILEUMSÅRET 2020 –
75 år siden frigjøringen, 80 år siden krigsutbruddet

Her er boken som setter standard for hva som skjedde i aprildagene 1940 Aage G. Sivertsen

9. april 1940
ET VARSLET OVERFALL

Forfatteren gir en grundig analyse av det som skjedde 9. april 1940. Den klassiske opp-fatning om at krigen kom som «lyn fra klar himmel», er et bedrag. Dette blir dokumentert i denne boken, som allerede har fått svært god omtale. I markeringen av at det er 80 år siden landets skjebnedøgn, er boken en åpenbaring til alle som søker seg nærmere sann-heten. Her vil du få ny innsikt og forståelse for det utrolige døgnet 9. april 1940.

Nytt i denne utgaven: Forfatterens radiointervju i NRK- P2, der Aage G. Sivertsen var de-battleder. Her var tre sentrale personer til stede, som alle har preget historieskrivingen om Norge og 2. verdenskrig: Professor i historie, Magne Skodvin, professor i rettsvitenskap og den kjente forfatteren Kjell Fjørtoft. Det var en debatt som kom i fyr og flamme fra første minutt.

Omtaler av boken:
Fra tidsskriftet «Norges Forsvar»,
Sven-Erik Grieg-Smith, tidl.førstelektor ved UIB, spesialist på militærhistorie:

«Forfatteren har klart det kunstgrep å problematisere et brennbart kapittel i norsk historie på en måte som gir leserne ny innsikt. Det fortjener han ros for. Hans angrep på konsen-sus-syndromet fremstår som betimelig. Anbefales.»

 

Forfatteren Karsten Alnæs:

”En skarp og inntrengende analyse av forspillet som førte til den norske politiske og militære avmakten i april 1940. Velskrevet, avslørende og delvis med et nytt lys over beslutninger og beslutningsvegringer som har hjemsøkt etterkrigstiden som en mare. Dette er folkeopplys-ning på sitt beste, og fortjener et stort publikum.”

Forfatter og professor Hans Fredrik Dahl:

”Hvorfor landets ledelse slapp ansvaret for 9. april, har alltid vært et mysterium.
Her kommer svaret, i form av en grundig gjennomgang av stoffet. Spennende som en krimi-nalroman!”

Om forfatteren:

AAGE G. SIVERTSEN har hovedfag både i historie og kriminologi. Han har skrevet en rekke bøker, deriblant tre bøker om 2. verdenskrig. Sivertsen har vært journalist både i NRK og TV2, der han har jobbet i nyhetsavdelingene og som dokumentarskaper.

 

Boken vil få bred dekning på nettet og på alle forsvarsforeningens markeringer i hele jubileumsåret.

Det er laget en egen facebook-kampanje for boken som kjøres i sommer og til høsten. Det er også laget en video der forfatter presenterer boken. Boken har fått strålende omtale.

 

Se video på YouTube:

https://youtu.be/rO1TjAKJOlE?t=3

 

ISBN 978-82-8387-022-0
Kr. 199,- heftet utgave

272 sider, illustrert
Sjanger: Dokumentar

 

Comments are closed.