E
R
X
O
T
T
EXORT

Nordmenn bygger i Amerika

Knut Djupedal
Nordmenn bygger i Amerika

De antikvariske husene ved Norsk utvandrermuseum

Åtte antikvariske bygninger befinner seg ved Anno Norsk utvandrermuseum. Alle er bygd av norske innvandrere i USA mellom 1856 og 1902. De er blitt demontert på forskjellige tidspunkt mellom 1954 og 2010, fraktet til Norge og gjenreist på museets friluftsområde i Ottestad ved Hamar. Samlet utgjør husene en stor, permanent utstilling som formidler en svært viktig del av vår felles historie. Hensikten med boka er å fortelle husenes egne historier til leserne.

I 2025 vil det bli 200-års markering av norsk utvandring til Nord-Amerika.

ISBN 978-82-8387-035-0

Comments are closed.