Fra idé til ferdig bok

Har du skrevet en bok du ønsker å produsere?
– da kan vi hjelpe deg å gjøre din drøm til virkelighet.

Fønix Forlag AS er et selvstendig forlag etablert i 2017. Forlaget har fagfolk med 40 års erfaring fra forlagsdrift, grafisk førtrykk og produksjon av ferdige bøker av alle typer.

Forlaget utgir gavebøker, opplevelsesbøker og praktiske nytte- og bruksbøker innen kultur, fakta og natur. Målgrupper er allmennmarkedet, privatmarkedet, bokhandlere, institusjoner, foreninger og bedrifter.

Ønsker du å utgi din egen bok?
Fønix Forlag har spesialkompetanse på jubileumsbøker, slektshistorie, bygdebøker, dokumentarer og bøker med historiske temaer, både riksdekkende og lokalt. Har du en bokidé kan vi vise hvordan vi har løst tilsvarende prosjekter tidligere. Vi leverer prosjekter fra idé til ferdig bok til gunstige priser og gir veiledning til de beste og rimeligste løsningene for trykking og innbinding. Alle bøker er ulike, så spør oss om pris på din tenkte produksjon, slik du ser boken for deg.

Kommuniser direkte med oss – de fleste trenger skrivehjelp og rådgivning

Vi hjelper med å redigere stoffet, lager prøvesider og forslag til cover. For å få et best mulig visuelt resultat benytter vi oss av det siste innen «pre-press», bildebehandling og typografisk kommunikasjon for utforming av tekster. Rådgivning og oppfølging skjer helt frem til ferdig produkt, og trenger du innspill til markedsføring så hjelper vi med det også.Vi gir råd og viser eksempler på formater, innbinding, valg av papir, utsalgspris for boken, kalkyle.

Forlaget har logistikk og distribusjon
Vi dekker samtlige bokhandlere, bokhandlerkjeder og bibliotek. Mange ønsker imidlertid å disponere bøkene selv i forbindelse med jubileer eller andre begivenheter. Dette diskuterer vi gjerne med deg og gir priseksempler.

Se våre utgivelser på nettsiden
Les mer om våre nyeste bøker og ta en titt på noen av våre tidligere produksjoner som kanskje kan gi deg en idé eller inspirasjon til ditt eget bokprosjekt.

Kontakt oss i dag!
Du kan sende inn din forespørsel til vår mailadresse: post@fonixforlag.no
Eller ta kontakt direkte med en av våre prosjektansvarlige:
Jan Hervig, jan.hervig@gmail.com, mobil +47 900 66 400
John Bilek, jobile@online.no, mobil: +47 900 66 300