E
R
X
O
T
T
EXORT

5-Års dagboken

5-Års dagboken
med dagenes historie

Årstalluavhengig dagbok som også forteller om merkedager og tidsforståelse i norsk folketradisjon. Boken har god plass til egne notater, og hver dag er beskrevet med historiske hendelser og visdomsord til inspirasjon.

Andre del av boken gir en kulturhistorisk innføring i de gamle almanakkene – hva dagene sto for, helgener, symboler og primstavmerker. Almanakken var en svært populær bok for våre forfedre og hadde stor utbredelse. ”Den som lever uten Bibel og almanakk, han lever på slump”, ble det sagt i folketradisjonen. Mange steder var dette de eneste trykksakene folk hadde i huset, og mange av de hundreårige tradisjonene hadde en sterkere påvirkning på menneskenes liv og væremåte enn hva vi kan forestille oss i dag.

ISBN 978-82-8387-010-7
Format: 17 x 28 cm, innb.
266 sider, illustrert
Pris: kr. 248,-

Comments are closed.