E
R
X
O
T
T
EXORT

I min fars fotspor

Tom på lager – Ta kontakt.

I min fars fotspor
– ukjente historier om Milorg

2. verdenskrig – sett fra Larvik og Vestfold
Med anekdoter fra krigen av Per Egil Hegge

Slik kom andre verdenskrig til Vestfold!
Fremdeles er det dramatiske historier fra andre verdenskrig som ikke er fortalt. Jørn Bue Olsen ønsket å få vite mer om sin far, Rolf Jørgen Olsen fra Larvik, som tidlig ble med i motstandskampen i Vestfold. Dette ble den røde tråden i denne dokumentarboken, som avdekker hittil ukjente historier om Milorg.

Friluftsmannen, idrettsmannen og skytteren Rolf starter tidlig instruksjon for
«gutta på skauen» i Larvik-området, Lågendalen, etter hvert også i Drammen og Sande.

Rett ved byen produserte «Larviksguttær» omlag 4000 «hjemmelagde» håndgranater, og midt i sentrum maskinpistolen «stengun», mens tyske vakter befinner seg i det samme bygget!

Tyskernes stor-rassia i Vestfold mars 1944 raserer Milorg, og mange blir arrestert.
Flukten starter, blant annet via dekkleilighet hos rallykjører Greta Molander i Oslo,
og så til Sverige.

Jørn Bue Olsen (f. 1948) fra Larvik arbeider til daglig som rådgiver og forfatter
i ledelse, prosjekt og etikk. Han har drevet research om andre verdenskrig i åtte
år. Bue Olsen reflekterer og diskuterer historiske hendelser fra krigen – både heltedåd og
nordmenns samarbeid med okkupanten og krigsoppgjøret som fulgte.

ISBN 978-82-8387-011-4
360 sider, innb.
Format: 17 x 24 cm
Kr. 398,-

Comments are closed.