E
R
X
O
T
T
EXORT

Dokumentar

ARBEIDERPARTIETS MAKTSPILL

«En overbevisende demonstrasjon av “oligarkiets jernlov”: Det norske Arbeiderpartis vei fra frihet og deltakelse til fåmannsvelde, gubbestyre og hemmelighold. Tankevekkende!» Hans Fredrik Dahl, professor i ...

Read More